Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Λεσβιακό Καλοκαίρι 2011
Ημερομηνία: 08.08.2011 – 21.08.2011
Κατηγορία: Εκθέσεις

Περιγραφή

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών «Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνη» στην Πλατεία Σαπφούς.
Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου. – Φωτογραφική εταιρεία Μυτιλήνης.
Δωρεάν.