Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης (Δ.Ο.Κ.Π.)

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 15/2007 και 80/2007 Α.Δ.Σ. Μυτιλήνης , η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Κ.Π. για την τετραετία 2007 - 2010 , έχει ως εξής :

Πρόεδρος

Α. Γιακαλής

Μέλη

1) Παναγιώτης Μαγγούσης
2) Σταύρος Δημηρούδης
3) Χαράλαμπος Αντωνιάδης

Μέλη Δημότες 

1) Γιώργος Μακαρώνης
2) Εκπρόσωπος της επιστημονικής ομάδας του Οργανισμού που ορίζεται από την επιστημονική ομάδα.
3) Ένα κοινωνικό λειτουργό (υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας ) που ορίζεται από το Υπουργείο .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Δ.Ο.Κ.Π)

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης του Δήμου Μυτιλήνης, είναι Ν.Π.Δ.Δ., στα πλαίσια λειτουργίας του οποίου εντάσσονται διοικητικά, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού (ΚΔΑΠ), ο Βρεφικός Σταθμός «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» και το Πολύκεντρο (Συμβουλευτική Υπηρεσία).

Ο Δ.Ο.Κ.Π., έχοντας έναν πρωτοποριακό και καινοτόμο χαρακτήρα, που τον προσδιορίζει η συνύπαρξη διαφορετικών λειτουργιών και παρεμβάσεων (λειτουργία νηπιαγωγείου, συμβουλευτική οικογενειών, εκπαιδευτικές Ομάδες Γονέων, Τράπεζα Εργασίας κ.λ.π.) λειτουργεί σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης.

1) Η φιλοσοφία του Οργανισμού στηρίζεται στην διαδικασία ανάπτυξης των στάσεων και των διεργασιών που προάγουν ‘’μια ζωή με νόημα’’.

Ο Δ.Ο.Κ.Π., έχει ως στόχο να παράσχει στις διάφορες συνιστώσες που αποτελούν τον συνεκτικό ιστό της πόλης καθώς και της ευρύτερης περιοχής, τα κατάλληλα εργαλεία για την πρόληψη της ψυχικής δυσφορίας και του εγκλωβισμού σε συνθήκες κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

Αυτό που δεν ενεργοποιείται στην κοινότητα λόγω των κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης έτσι ώστε το άτομο να μπορέσει να αναπτύξει το γνωστικό και συγκινησιακό του κομμάτι για ένα πιο λειτουργικό «σχετίζεσθαι».

2) Η μεθοδολογία των δράσεων στηρίζεται στις επιστημολογικές αρχές της συστημικής προσέγγισης που αφορούν:

1. Τον άνθρωπο και τις ομάδες. Τα φαινόμενα δε, της ζωής κατανοούνται ως διεργασίες και εμφανίζονται, εξελίσσονται και δημιουργούνται καινούριες, μέσω των ομάδων βιωματικής ευαισθητοποίησης.

2. Την αρχή σύμφωνα με την οποία το όλον είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μελών που το αποτελούν.

3.Την ανάγκη ενός συστήματος να βρίσκεται σε συνέξέλιξη με το περιβάλλον και με συσχετιζόμενα προς αυτό συστήματα.

3) Περιγραφή Δράσεων Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης

1. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού(Κ.Δ.Α.Π.). Φιλοξενεί  παιδιά, ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών.

2. Βρεφικός Σταθμός «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ». Φιλοξενεί  βρέφη—νήπια από 9 μηνών έως 2,5 ετών.

3. Πολύκεντρο. Εκτός του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού (Κ.Δ.Α.Π.) και του Βρεφικού Σταθμού «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» από το Πολύκεντρο παρέχονται τα εξής:

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Η Τράπεζα εργασίας λειτουργεί από το 1993 έως και σήμερα.
Είναι μια άτυπη τράπεζα εργασίας και ονομάστηκε έτσι γιατί απευθύνονται εργοδότες και άνεργες γυναίκες.
Σκοπός της ίδρυσής της είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα της μονογονεικής οικογένειας.
Προτεραιότητα στην ανεύρεση εργασίας έχουν οι διαζευγμένες, οι χήρες και οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα.
Απευθύνεται κυρίως σε άνεργες γυναίκες οι οποίες προέρχονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την Α΄βαθμια έως και την Πανεπιστημιακή.
Η ζήτηση εργασίας αφορά την απασχόλησή τους στην ειδικότητά τους ή έστω και σε άλλη απασχόληση για να μπορέσουν να καλύψουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες.
Ο ρόλος μας είναι να ενημερώσουμε για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να φέρουμε σε επαφή εργοδότη και εργαζόμενο, χωρίς να έχουμε δικαίωμα να καθορίσουμε την αμοιβή του εργαζόμενου. Ενημερώνουμε και παραπέμπουμε τις εξυπηρετούμενες σε εξειδικευμένες δομές, όπως ΟΑΕΔ, ΚΕΚ, ΚΕΠ, κ.λ.π.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

Απευθύνεται στους οικονομικά αδύναμους πολίτες του Δήμου Μυτιλήνης, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των βιοποριστικών τους αναγκών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Στην εν λόγω υπηρεσία απευθύνονται εκτός των γονέων των παιδιών του Κ.Δ.Α.Π. και του Βρεφικού Σταθμού «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ», δημότες της πόλης μας καθώς και πολίτες από τον υπόλοιπο Νομό.
Γίνεται συμβουλευτική παρέμβασση σε άτομα, ζευγάρια και σε οικογένειες.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ομάδες Γονέων εκπαιδευτικού χαρακτήρα
Η συχνότητα των Ομάδων είναι μηνιαία και διαρκεί 2,5 ώρες. Σκοπός των ομάδων γονέων είναι η εκπαίδευση και η ενίσχυση των γονέων στον σύγχρονο ρόλο τους ως εκπαιδευτών ζωής των παιδιών τους.

Ομάδες Εφήβων εκπαιδευτικού χαρακτήρα
Η συχνότητα των Ομάδων είναι μηνιαία και διαρκεί 2,5 ώρες.
Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιηθούν σε ένα λειτουργικό τρόπο λήψεως αποφάσεων για θέματα που τους απασχολούν και σχετίζονται με προσανατολισμό ζωής αξιοποιώντας το προσωπικό και οικογενειακό δυναμικό τους και την πολιτιστική κληρονομιά τους.

Ομάδες Γονέων Κ.Δ.Α.Π. – Βρεφικού Σταθμού «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ»
Θεωρητική προσέγγιση-χαρακτηριστικά νηπιακής ηλικίας
Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση Γονέων σχετικά με τις ανάγκες του σύγχρονου ρόλου τους.

Ευαισθητοποίηση-Ενημέρωση Εφήβων                          
Πραγματοποιούνται ενημερώσεις σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Μυτιλήνης για την λειτουργία των προγραμμάτων εφήβων.

Ομάδες Νηπιαγωγών

Ομάδες Προσωπικού


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ


Πρόκειται για μια συστημική προσέγγιση που ανταποκρίνεται στο γενικότερο αίτημα διασύνδεσης των υπηρεσιών και των φορέων όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και με φορείς εκτός Νομού. (Δ/νση Α΄ Βαθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΔΑΥ, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου, Σύλλογο Γονέων παιδιών με δυσλεξία, ΚΕΚ, ΙΔΕΚΕ, Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, (ΣΚΛΕ), ΟΑΕΔ, κ.λ.π.)

Η πηγή χρηματοδότησης των Δράσεων του Δ.Ο.Κ.Π., είναι η τακτική οικονομική ενίσχυση του Δήμου Μυτιλήνης και τα τροφεία των γονέων του ΚΔΑΠ και του Βρεφικού Σταθμού «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» του Δ.Ο.Κ.Π.

Οι επιστημονικές θέσεις του ανωτέρω κειμένου , συντάχθηκαν από την κα. Αδαλή Μυρσίνη , κλινική ψυχολόγο .